Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  HOSTOUŇ ‚ OKRES KLADNO

O ŠKOLE
                                                                                 
 
Základní škola Hostouň poskytuje vzdělání žákům 1.stupně.
Školu navštěvují děti z Hostouně a Dobrovíze, jejím zřizovatelem je OÚ Hostouň. 
                                                                    
  ZŠ Hostouň nabízí:
 
Ve výchovně vzdělávacím procesu se zaměřujeme mimo jiné na posilování kladných mezilidských vztahů.
Samozřejmostí je individuální  přístup ke každému žákovi a spolupráce s rodinou.
Vedeme děti k citlivému přístupu k přírodě a k lásce ke čtení.Rozvíjení tvořivých dovedností. Tvůrčí myšlení.       

Vzdělávání v místě bydliště blízkost domova, společná cesta ze školy, kamarádi ze školky

Moderní způsob vyučování

Využití počítačové techniky:

- všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí

- moderní počítačová učebna

-  čtečky

       Učebnice odpovídající současným požadavkům

Individuální přístup k dítěti – optimální počty žáků ve všech ročnících

Provoz školní družiny od 6.30, po vyučování do 16.30 hodin

Zájmové kroužky –  Výtvarný, Dopravní,  SPU, Pohybový, Matematický 

Pro žáky naší školy je otevřena  ŠKOLNÍ KNIHOVNA

                              Další školní aktivity :  Plavecká výuka,  Škola v přírodě, výlety,

                                   divadelní představení,  exkurze, besedy, soutěže, výchovné koncerty

Školní stravování (dovoz obědů - Roxy Hostivice )

 Jsme zapojeni do projektů :

Pro zdraví našich žáků jsme zapojeni do programu s podporou EU

OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL - BOVYS

 

Recyklohraní - sběr použitých batriií, tonerů  ...

***

      Ve školním roce 2018 / 2019 navštěvuje školu xx žáků, výuka probíhá ve čtyřech třídách.

 
I. 1. ročník   – 16   žáků , třídní uč. J.Misař
II. 2. ročník   –  21 žáků , třídní uč. Mgr. H. Misařová
III. 3. ročník   - 15  žáků , třídní uč. R. Koukalová
                                                          IV. 4. a 5. ročník 17 ( 9+8) žáků , třídní uč. I. Malá
Vyučující : pí ředitelka  Mgr. M. Filikarová, Mgr. Helena Misařová,
 R. Koukalová, J. Misař, I. Malá , Bc. L. Soukupová
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÝ PRACOVNÍK -  Mgr. Helena Misařová
 
Pro školní rok 2018/2019 jsou otevřena dvě oddělení ŠD
vedoucí vychovatelka - Bc. Lenka Soukupová 
       vychovatelka - Tereza Zeithamlová
RANNÍ DRUŽINA v provozu od  6.30 hodin - 7.40 hodin
ODPOLEDNÍ DRUŽINA v provozu od 11.40 hodin do 16.30 hodin
 
 

                                                   ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2018/2019

                           

                                                                                                                

  DOPRAVNÍ KROUŽEK

  ( R. Koukalová )  - pondělí

  MATEMATICKÝ KROUŽEK

 

ANGLIČTINA

 ( Mgr. M. Filikarová)  - středa

 

postupně pro všechny ročníky  - středa 

  POHYBOVÝ KROUŽEK

   ( Bc. M. Malá)  - pátek

 VÝTVARNÝ KROUŽEK

   ( I. Malá ) - pátek

       Vyučování začíná v 8.00, dopolední vyučování končí šestou vyučovací hodinou ve 13.30hodin.

Naše škola má pět učeben ( všechny jsou již vybaveny  interaktivní tabulí ) a jednu místnost pro práci ŠD.   

V hodinách tělesné výchovy využíváme zařízení TJ Sokol Hostouň (sokolovnu, hřiště).
Na naší škole je zajištěno školní stravování, obědy dovážíme ...


                                              Naše škola se zapojila do projektu  RECYKLOHRANÍ

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění

a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

( http://www.recyklohrani.cz/cs/ )

 

Sběrné místo  ZŠ HOSTOUŇ -  odevzdat můžete použité baterie, tonery a cartridge

************************************************************************************************************************** 

   ************************************************************************************************************************ 

NAŠE ŠKOLA ZAJIŠŤUJE CELOROČNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU

                   

TOPlist