Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  HOSTOUŇ ‚ OKRES KLADNO

MĚSÍČNÍ PLÁNY

 KVĚTEN 2018

                        

   7.5. 

ŘEDITELSKÉ VOLNO  

    11.5.        

FOTOGRAF  

 21. - 25.5.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - HARRACHOV  

 30.5.

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ - pro žáky 4. ročníku  

DUBEN 2018

Zápis dětí do 1.ročníku

Školní kolo Pythagoriády

České muzeum hudby – návštěva v rámci celoškolního projektu

   " Hudba a pohádka "

Ukázka netradičních hudebních nástrojů -  Muzikoterapie – (1.-5.ročník) Den Země – beseda (vycházka všechny ročníky)

      Ekologická beseda – Letiště Praha (závěr cyklu besed)   

 Třídní schůzky

Jarní vycházka 1.a 2. ročník

Jarní výuka v přírodě 3. - 5. ročník

 

 BŘEZEN 2018

Dopravní výchova – testy pro žáky 3. a 4. ročníku

Environmentální beseda zajištěná Letištěm Praha (pro žáky 4,. a 5.ročníku)

Noc s Andersenem (3. - 5. ročník )

Odeslání výtvarných prací do soutěže - Konto bariéry / Paralympiáda 2018 ( 4. a 5. ročník)

"Tonda obal" - třídíme odpad  ( beseda s programem pro žáky 1.- 5. ročníku)

          

 

ÚNOR 2018

Zahájení práce zájmového kroužku Aj (pro 2. - 5. ročník)

Environmentální výchova - beseda , zajišťuje Letiště Praha ( 4. a 5. ročník)

Den otevřených dveří (12-16 hodin) pro předškoláky a jejich rodiče

Jarní prázdniny okresu Kladno (do 4.3.2018)

LEDEN 2018

Interaktivní program pro 4. a 5.ročník zaměřený na ekologii - zajišťuje Letiště Praha

Divadlo Lampion v Kladně - představení pro žáky 2.-5.ročníku

Vysvědčení za 1.pololetí

PROSINEC  2017

Fotograf - stolní kalendář

Zpívání u kostela - vystoupení žáků ZŠ

Svíčkárna Šestajovice - celoškolní výlet

Etiketa a školní řád – výchovný program pro I.stupeň  

 Divadýlko z pytlíčku - O princezně Mlsalce

Den otevřených dveří -  dílničky  14.00 hodin - 17.00 hodin 

LISTOPAD 2017

 Metodická návštěva pracovníků PPP Kladno v ZŠ Hostouň

Ukončení plavecké výuky

Sběr papíru - odvoz

 TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

 ŘÍJEN 2017 

  Dopravní výchova pro 4.a 3. ročník 

HALLOWEEN  - duchařské vyučování

     

ŘÍ 2017  

  ZAHÁJENÍ PLAVECKÉ VÝUKY ( 2.,3.,a 4. ročník)

Garden park  Jeneč – program pro školy *  DRAVCI  * ( hrazeno  školou)

 

 

   

     

 

   

 

 

TOPlist